اساسنامه

“انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف ایران”

فصل اول  کلیات

ماده 1- اهداف و موضوعات فعالیت:

به منظور ساماندهی کلیه امور مربوط به صنعت تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف و ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و انسجام در بین فعالین عرصه مذکور و افزایش سطح قدرت چانه زنی این صنف در بازارهای داخلی و خارجی و در مواجهه با سازمان های داخلی و ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی و با هدف مدیریت مدنی و صنفی در امر تولید و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت ها و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری برای تولید صحیح مورد بحث و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و روز آمد نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی و حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسایی ها در چهار چوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از منافع مشروع اعضاء انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف به استناد بند (ک)ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیط تشکیل می گردد.

ماده2- نام:

“انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف”

ماده 3- هویت:

“انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف” که در این اساس نامه اختصاراً “انجمن” نمایده می شود، در اجرای بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب 15/12/1369 و اطلاحیه 15/9/1373) و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل  می باشد و به صورت صنفی، حرفه ای، تخصصی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.

ماده4- تابعیت:

تابعیت “انجمن” ایرانی است.

ماده 5- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی “انجمن” در تهران می باشد.

تبصره: تعیین محل دفتر مرکزی “انجمن” از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی “انجمن” مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود ونیز کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

ماده 6- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت “انجمن” سراسر ایران است، انجمن می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تایید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراکز استان، شعبه و در شهرستانها و خارج از کشور نمایندگی دایر کند.

تبصره: شرایط تشکیل شعب و نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

ماده7- مدت فعالیت:

مدت فعالیت “انجمن” از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

فصل دوم – وظایف و اختیارات

ماده 8- وظایف و اختیارات انجمن عبارتست از:

1-8- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با تولید ظروف یکبار مصرف

2-8- کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضاء

3-8- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیشنهاد های مرتبط با تولید کالاهای مربوطه

4-8- ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان هاس مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضاء

5-8- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن و اطلاع رسانی از طریق ایجا شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشور های تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه

6-8- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با ماموریت انجمن در داخل و خارج کشور

7-8- حمایت از منافع مشترم اعضاء و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان

8-8- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت تولید ظروف یکبار مصرف

9-8- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء

10-8- مشارکت در تدوین و اجرای استاندارد های مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندی های مورد نیاز

11-8- معرفی اعضاء به وزارت خانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه

12-8- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگرد ها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تألیف مقالات حرفه ای

13-8- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه ای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت انجمن

14-8- اعزام هیئت های بازاریابی به کشور های خارجی و نیز دریافت هیئت های تجاری و بازاریابی از کشور های خارجی

15-8- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون تشکلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران

16-8- کوشش برای رفع اختلافت فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص

17-8- ایجاد بستر و ساز و کار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که در اجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست های اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه به انجمن تفویض شده و ارائه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه

18-8- کوشش برای مقید و ملزم کردن اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور

19-8- اطلاع رسانی و پیگیری های حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و مساعدت نهاد ها و سازمان های مسئول

20-8- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمان های تخصصی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیت های انجمن

21-8- صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهاد های قانونی ذیربط

22-8- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء انجمن با نهاد های داخلی و خارجی

23-8- تشویق و راهنمایی اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط انجمن عنداللزوم از طریق گروه داوری.

فصل سوم  عضویت و شرایط آن

ماده 9- عضویت و شرایط آن

کلیه فعالین در عرصه تولید ظروف یکبار مصرف می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن درآیند:

الف- داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ج- داشتن پروانه فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت

د- دارا بودن پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ه- پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

و- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

تبصره1: در صورتیکه هر یک از اعضاء تنها به دلایلی ذیلاً احصاء می شود شرایط عضویت را از دست بدهد، ادامه عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می شود.

بند1- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده (9) این اساسنامه

بند2- انحلال و یا عدم فعالیت مرتبط با ظروف یکبار مصرف

بند3- محرومیت اجتماعی و با اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران

تبصره2- پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده است، مشمول شرایط ورود اعضاء جدید خواهد بود.

ماده 10- حقوق و وظایف اعضاء:

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن می باشد.

تبصره 1- زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هر یک از اعضاء در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره2- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود،منوط بر اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 3- آن دسته از اعضاء که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات انجمن را نخواهند داشت.

فصل چهارم- ارکان

ماده 11- ارکان انجمن عبارتند از:

-مجمع عمومی

-هیئت مدیره

-بازرس

ماده 12- مجمع عمومی

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء با نمایندگان رسمی اعضای انجمن می باشد.

1-12- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن و حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به مدیریت امور تشکل های اتاق ایران نسبت به قرار دادن آگهی دعوت در وبگاه رسمی اتاق ایران هماهنگی نماید.

2-12- نماینده هر عضو حقوقی در انجمن جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل عضو مربوطه و دارای معرفی نامه رسمی هز سوی شرکت خود باشد؛ نماینده مذبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناً اعضای حقیقی نیز می بایست اصالتاً در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.

3-12- اخذ رأی در مجامع عمومی انجمن به صورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب با عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد.

4-12- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیئت رئیسه منتخب اداره جلسه را بر عهده می گیرد.

5-12- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه انجمن برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

6-12- منشی جلسه موظف است صورت جلسه مشتمل بر کلیات مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

7-12- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهار نظر خواهد نمود.

8-12- دبیرخانه انجمن باید رونوشتی از صورت جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ماده 13- مجامع عمومی بر دو نوعند:

-مجمع عمومی عادی و عادی به صورت فوق العاده

-مجمع عمومی فوق العاده

ماده 14- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و در ظرف سه ماهه اول سال مالی وفق ماده 12-1 تشکیل می گردد.

تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده15- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده:

1-15- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره

2-15- استماع گزارش بازرس

3-15- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه انجمن

4-15- استماع گزارش هیئت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید

5-15- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی

6-15- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی با علی البدل هیئت مدیره

7-15- انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل

8-15- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تبصره1: هیئت مدیره می بایست حداقل 20 روز پیش از تاریخ مجمع گزارش های خود را آماده و جهت بررسی به بازرس ارائه نماید.

ماده 16- هیئت مدیره بایستی حداقل 20 روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 12-1 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده17- مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 12-1 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده18- مجامع عمومی عادی و عادی به صورت فوق العاده با حضور اکثریت نسبی اعضای اصلی رسمی پیدا می کند و مصوبات آن با آراء مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

ماده 19 –  وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “انجمن”؛

ب- انحلال “انجمن” و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه؛

ج- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد .

ماده 20 – مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی” انجمن”رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 21- در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد . نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و  تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود .

ماده 22 – با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول  درخواست بازرس، وفق ماده 13 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل آورد . در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند راساً با رعایت ماده 12-1 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید .

ماده 23 – با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12-1 دعوت نماید . در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز طبق ماده 12-1 از اعضاء دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید .

ماده 24- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان “انجمن” دارای سمتی است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع وی منفی و زایل خواهد شد .

ماده 25 – چنانچه نماینده عضو حقوقی “انجمن” پس از انجمن در ارکان به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام، به خودی خود  از سمتی که در “انجمن” دارد معزول و هیچگونه سمتی در “انجمن” نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات به عمل خواهد آمد .

تبصره: هیأت مدیره شرکتی که نماینده اش به عضویت در ارکان “انجمن” انتخاب شده است، چنانچه نماینده اش، به هر دلیلی، عضویت در شرکت متبوع خارج شود، باید مراتب را به صورت مکتوب به “انجمن” اعلام کند .

ماده 26 – هیأت مدیره:

1-26- هیأت مدیره ” انجمن” (7) نفر مرکب است از (5) نفر عضو اصلی و (2) نفر عضو علی البدل که به وسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده از بین نمایندگان اعضای  ” انجمن” برای مدت دو سال انتخاب می شوند .

2-26- بعد از اختتام دوره ماموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود .

3-26- هریک از اعضای ” انجمن” می توانند صرفاً  دو دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب گردند و انتخاب مجدد ایشان، منوط به کسب حداقل 4/3  آراء حاضرین می باشد .

ماده 27 – هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان نائب رئیس انتخاب خواهد نمود .

ماده 28 – مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضای هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود . متصدیان هر یک از سمتها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند .

ماده 29 – هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رییس تشکیل جلسه خواهد داد . جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی ” انجمن” یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد .

ماده 30- در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده 31- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل 4 نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره رسمیت پیدا می کند .

ماده 32- اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است .

ماده 33 – تصمیمات هیأت مدیره با رأی اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 34 – از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیأت مدیره تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد .

ماده 35 – هیأت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیأت مدیره به طور تمام وقت به عنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره 1- هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 2- سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله عزل از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد .

تبصره 3- دبیر می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت کند .

ماده 36 –  برای انجام امور اداری و اجرایی “انجمن” دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می گردد.

ماده 37- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی “انجمن”است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور “انجمن”برخوردار است . اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره  به شرح زیر می باشد :

1-37- افتتاح انواع حسابهای بانکی به نام “انجمن”در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات “انجمن”و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

2-37- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

3-37- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

4-37-  عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و حساب “انجمن”؛

5-37- استخدام و عزل و نصب دبیر “انجمن” و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها؛

6-37-  اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری؛

37-7- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “انجمن” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

37-8- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیأت ها و مراجع داخلی و خارجی؛

37-9- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور “انجمن” در چارچوب اساسنامه؛

10-37- تدوین برنامه و بودجه “انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

11-37- تهیه صورت دارائی و دیون”انجمن”، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

12-37- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد “انجمن”به اتاق ایران؛

13-37- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر؛

14-37- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان “انجمن”جهت ارائه به مجمع عمومی؛

15-37- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های “انجمن”؛

16-37– همکاری با اتاق ایران، اتاقهای شهرستانها، اتاقها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده 38- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشد.

1-38- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) “انجمن”و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

2-38- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها و پرداختهای “انجمن” را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی” انجمن”، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

3-38- تعیین کار گروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی ” انجمن” ؛

4-38- انتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

5-38- ارائه گزارش عملکرد “انجمن” به هیأت مدیره؛

6-38- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن .

ماده 39- بازرس:

1-39- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “انجمن” می شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظایف و مسئولیتهای بازرس را داشته باشند.

2-39-در صورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد .

ماده 40- وظایف بازرس:

1-40- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

2-40- بازرس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “انجمن” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد .

3-40- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و دبیرخانه “انجمن” تحویل دهد .

فصل پنجم  منابع مالی

ماده 41- منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-41- ورود به عضویت؛

2-41- حق عضویت سالانه؛

3-41- هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی؛

4-41- وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضاء؛

ماده 42- داوطلبین عضویت در “انجمن” باید مبلغ ورودیه را به حساب “انجمن” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده 43- هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب “انجمن” واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 44- مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد هیأت مدیره و توسط مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد. در ضمن مجمع عمومی می تواند اختیار خود در این زمینه را به صورت سالانه به هیأت مدیره تفویض کند.

ماده 45- “انجمن” می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها  و مؤسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

ماده 46- هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیر اعضاء، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب نشریات و نظایر آن و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های “انجمن”را تأمین کند.

certificate